top of page

Sat, Aug 12

|

Toronto

برنامه ریزی برای ایران، زن زندگی آزادی، وحقوق بشر

گفتگوی تخصصی و غیر سیاسی برای موفقیت

برنامه ریزی برای ایران، زن زندگی آزادی، وحقوق بشر
برنامه ریزی برای ایران، زن زندگی آزادی، وحقوق بشر

Time & Location

Aug 12, 2023, 2:00 PM – 4:00 PM

Toronto, 4700 Keele St, North York, ON M3J 1P3, Canada

About the event

مدیریت تغییر بکارگیری یک رویکرد ساختار یافته برای گذار از وضعیت آینده، با تمرکز بر گذارمردم است. نه تنها برنامه ریزی برای موفقیت بسیار مهم است، بلکه آگاه کردن مردم از آنها باعث کاهش جمعیت غیر فعال موسوم به خاکستری می شود.در این رویداد ما می خواهیم آگاهی در مورد برنامه ریزی را افزایش دهیم.

برگزارکننده

اندیشکده مدیریت تغییر

هوشمند برای حقوق بشر

Share this event

bottom of page